Skip to main content

Privacyverklaring

De Sportkamer gevestigd aan de Oldenzaalsestraat 276 te Enschede.
KvK-inschrijfnummer: 63212625

Voor contact kun je mailen met info@desport-kamer.nl

Voor De Sportkamer is privacy erg belangrijk. Wij gaan zeer zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Als je een abonnement hebt, een abonnement wil afsluiten, uit interesse onze website bezoekt of het contactformulier invult, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is de AVG wet- en regelgeving van toepassing.

1. Welke van jouw gegevens worden door ons verwerkt?

Bij het aangaan van een abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en je e-mailadres.

Gegevens van onze websitebezoekers
Van iedere bezoeker van onze website, worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals je e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer.

2. Waarom verwerken wij je gegevens (doeleinden)?

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan De Sportkamer haar diensten niet aan je leveren. We kunnen dan bijvoorbeeld geen clubpas aanmaken. Als je ons een vraag hebt gesteld, dan kunnen we die niet beantwoorden.

De Sportkamer werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze diensten of het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de AVG.

De Sportkamer kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

3. Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

De Sportkamer zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de gegevens van haar leden. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd. De gegevens worden alleen opgeslagen binnen de EU.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een abonnement van De Sportkamer hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap.

5.  Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?

Inzage
Ieder lid heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Uiteraard kun je bij ons opvragen, welke gegevens wij van jou hebben geregistreerd.

Mocht je daaraan niet voldoende hebben, dan kun je een verzoek tot inzage indienen door een mail naar De Sportkamer te sturen, onder vermelding van “inzage verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer.

Correctie
Ieder lid heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

We zullen jouw identiteit controleren.